Co poskytujeme:

  • Diagnostika, léčba a prevence nemocí dolních cest dýchacích a plic
  • Hodnocení RTG hrudníku - zhotovení snímku na RTG pracovišti polikliniky
  • Funkční vyšetření plic - spirometrie, bronchomotorické testy včetně bronchoprovokačních testů s metacholinem, vyšetření vydechovaného NO (FeNO)
  • Oxymetrie - neinvazivní metoda měření okysličení krve
  • Zátěžové testy formou 6 min. testu chůzí
  • Poradna odvykání kouření (jen pro pacienty ordinace)
  • Inhalační léčba, infuzní terapie, kyslíková terapie
  • Screeningové vyšetření poruch spánku - spánkové apnoe
  • Bodypletysmografické vyšetření včetně vyšetření síly dechových svalů
  • Plicní difuze - trasferfaktor